Hotline:

Quản lý

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý canteen thông qua việc:

  • Xây dựng mô hình quản lý
  • Quản lý tài sản

              o   Tài sản cố định

              o   Tài sản lưu động

  • Xây dựng Phương thức nhập hàng
  • Xây dựng Phương thức thanh toán
  • Xây dựng cơ cấu nhân sự, bảng mô tả công việc cho bộ phận bếp, bộ phận phục vụ bàn
  • Xây dựng cách thức tổ chức phục vụ
  • Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Xây dựng thực đơn phục vụ bữa sáng, bữa trưa

Chúng tôi cam kết không chỉ gia tăng lợi nhuận cho Chủ đầu tư mà trên hết là sự hài lòng của khách hàng bằng việc xây dựng những thực đơn cân bằng dinh dưỡng và chất lượng dịch vụ.