Hotline:

Vệ sinh cá nhân

Rửa sạch tay với xà phòng và lau khô bằng khăn giấy

 • Trước khi chạm vào thực phẩm
 • Sau khi đi vệ sinh
 • Sau khi nhảy mũi hoặc xỉ mũi vào tay
 • Sau khi chạm vào tóc
 • Sau khi đổ rác
 • Sau khi chạm vào động vật
 • Sau khi hút thuốc
 • Sau khi cầm tiền
 • Buộc tóc cao hoặc che kín tóc để tóc không chạm vào đồ ăn
 • Nếu bị đứt tay hoặc bị đau tay, buộc tay bằng một miếng vải chống thấm nước sáng màu và mang găng tay trước khi chạm vào thức ăn .
 • Nếu mắc có bệnh dễ lây nhiễm (ví dụ như bị cúm hoặc đau dạ dày), không nên tham gia chế biến thức ăn vì có thể lây bệnh hoặc gây nhiễm khuẩn thức ăn
 • Mang tạp dề trong suốt khi chuẩn bị thức ăn
 • Sử dụng khăn tay hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt xì
 • Nếu có thể, phân chia trách nhiệm nhận tiền và thanh toán, như vậy người chịu trách nhiệm cầm tiền sẽ không tiếp xúc với thức ăn.

Thông tin về vệ sinh cá nhân và rửa tay có sẵn tại Bảng thông báo của nhà hàng và có thể trưng bày các poster trên bồn rửa tay trong căn tin.