Hotline:

Cơ cấu tổ chức

Việc quản lí vận hành nhà hàng căng tin có thể được ủy nhiệm cho một đơn vị quản lý, hoặc cũng có thể cho thuêqua hình thức đấu thầu với giấy phép của chủ đầu tư.

Đơn vị quản lí giám sát quá trình vận hành của căng tin bao gồm các chính sách, nhân công, giải ngân lợi nhuận và đền bù tổn thất. Hoạt động vận hành hàng ngày của căng tin có thể được quản lí bởi nhân viên của đơn vị quản lý. Đơn vị quản lí thường lập ra đơn vị quản lí căng tin để quản lí các vấn đề liên quan đến căng tin. Doanh thu từ hoạt động của căng tin có thể được chuyển trực tiếp đên đơn vị quản lí. Lợi nhuận từ căng tin phải đủ cho cả các khoản chi phí phát sinh hằng năm và các lợi nhuận và tổn thất khác.

Cơ cấu tổ chức kinh doanh

Có thể quản lí căng tin bằng nhiều hình thức quản lí khác nhau tùy thuộc vào đặc tính và nhu cầu của tòa nhà. Hầu hết căng tin trong các tòa nhà hoạt động dưới sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm bởi đơn vị quản lí tòa nhà.

Đơn vị quản lí có thể quyết định cung cấp thức ăn cho nhân viên trong tòa nhà dưới nhiều hình thức khác nhau.

 • Hình thức phục vụ tự chọn
 • Hình thức phục ăn mâm (cơm gia đình)
 • Hình thức phục vụ ăn khay

Phương thức quản lý canteen:

Phương thức 1: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý

Nhân viên quản lí căng tin có mặt toàn thời gian và phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Phục vụ ăn sáng
 • Phục vụ ăn trưa
 • Phục vụ tiệc, hội nghị theo đơn đặt hàng

Phương thức 2: Thuê đầu bếp và phục vụ

Các đầu bếp và nhân viên tham gia phục vụ và điều hành hoạt động của căng tin. Căng tin có thể được lần lượt điều hành bởi các nhân viên và lần lượt từng người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của căng tin trong từng ngày.

Phương thức 3: Thuê công ty quản lí dịch vụ ăn uống bên ngoài.

Kí hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống với một công ty quản lí dịch vụ ăn uống, công ty này sẽ chịu trách nhiệm phục vụ mọi hoạt động ở căng tin.

Phương thức 5: Đặt hàng thức ăn từ nhà cung cấp bên ngoài

Các tòa nhà không có căng tin riêng có thể đặt hàng các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống bên ngoài ví dụ như cửa hàng cơm hộp, bánh mì tại địa phương hoặc nhà cung cấp thức ăn chuyên nghiệp.

Khi quyết định lựa chọn loại hình quản lí căng tin, đơn vị quản lí cần cân nhắc loại hình và quy mô dịch vụ ăn uống cần trong tòa nhà. Ví dụ, đối với một số tòa nhà chỉ cần cung cấp dịch vụ này 1-2 lần trong tuần có thể vận hành nhờ sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên hoặc đặt hàng thức ăn từ bên ngoài. Tuy nhiên ở một số tòa nhà có nhu cầu lớn hơn bao gồm cả cung cấp bữa sáng, bữa trưa, phục vụ tiệc hội nghị cần thuê công ty quản lí chuyên nghiệp.

Thỏa thuận quản lí chính thức

Nên soạn thảo một hợp đồng quản lí chính thức nêu rõ chi tiết các điều kiện và điều khoản của cơ cấu quản lí và yêu cầu các bên có liên quan ký tên, mà thông thường là giám đốc đơn vị quản lí, giám đốc tòa nhà, ban quản lí tòa nhà và nhà thầu tư nhân.

Thỏa thuận hình thức quản lí

Thảo thuận hình thức quản lí giữa các bên nên nêu rõ trách nhiệm từ hoạt động của căng tin. Có thể xem sét một số phương án sau:

 • Thỏa thuận hình thức quản lý theo Phương thức tư vấn dinh dưỡng thực đơn
 • Thỏa thuận hình thức quản lý theo Phương thức tư vấn vận hành
 • Thỏa thuận hình thức quản lý theo Phương thức quản lý trọn gói
 • Thỏa thuận hình thức quản lý theo Phương thức chuyển giao qui trình vận hành
 • Điều quan trọng khi cung cấp dịch vụ ăn uống là nhà thầu bên ngoài hoặc công ty quản lí dịch vụ ăn uống hiểu rõ và tuân theo các chính sách của căng tin. Nêu rõ hướng chỉ đạo trong chính sách của căng tin : ví dụ liên quan đến dinh dưỡng và quảng cáo thức ăn lành mạnh trong hợp đồng và thuê nhân công ngoài.