Hotline:

Tiếp nhận hàng hóa

Khi tiếp nhận hàng hóa, cần lưu ý các điểm sau:

  • Đảm bảo rằng các loại thức ăn dễ bị hư hỏng được vận chuyển đến bằng phương tiện vận chuyển thức ăn đông lạnh hoặc công te nơ. Kiểm tra nhiệt độ thực phẩm khi được chuyển đến.
  • Kiểm tra chất lượng thực phẩm khô được chuyển đến. Bao bì bị hỏng có thể đồng nghĩa với việc thức ăn bên trong có thể bị hư hỏng và không phù hợp để tiêu thụ.