Vai trò của “Thành phần nguyên liệu” trên nhãn thực phẩm

Ngoài những thông tin về hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ…, trên bao bì thực phẩm cần phải ghi rõ thành phần cấu tạo thực phẩm để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

ingredients

Nguyên liệu thực phẩm luôn được liệt kê theo thứ tự giảm dần về khối lượng (kể cả nước) tại thời điểm nguyên liệu được bổ sung vào thực phẩm. Trường hợp hỗn hợp nguyên liệu chiếm một phần nhỏ tổng khối lượng sản phẩm cuối cùng (dưới 5%), trên nhãn thực phẩm không cần ghi thành phần cụ thể của hỗn hợp đó, ví dụ như “nước sốt cà chua” thay vì thành phần tạo nên nước sốt cà chua.

Tuy nhiên, phụ gia thực phẩm trong mộtnguyên liệu hỗn hợp có chức năng công nghệ đối với sản phẩm cuối cùng, chẳng hạn như chất bảo quản, phải được nêu rõ trong danh sách nguyên liệu.

Nguyên liệu chính

Đôi khi nếu quan sát danh sách nguyên liệu của thực phẩm, bạn sẽ nhìn thấy tỉ lệ phần trăm được để trong ngoặc đơn bên cạnh một nguyên liệu nào đó, ví dụ: táo (26%). Đây chính là nguyên liệu được ghi nhãn theo tỉ lệ phần trăm. Những con số này nêu rõ tỉ lệ nguyên liệu hoặc thành phần cấu tạo có trong sản phẩm bạn lựa chọn. Cần phải nhớ rằng, có hương táo chỉ đơn giản là có hương táo. Nếu trên nhãn thực phẩm có ghi “hương táo”, trong sản phẩm có thể không chứa táo thật.

     THÀNH PHẦN

 Sữa nguyên chất, sữa gầy cô đặc, đường, dâu (9%), gelatin, chất làm dày (1442)

Chất phụ gia thực phẩm

Chất phụ gia thực phẩm được sử dụng vì nhiều mục đích như giúp thực phẩm đã chế biến dễ hấp thụ hơn hay đảm bảo thực phẩm được bảo quản an toàn. Một số chất phụ gia thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, một số khác có nguồn gốc nhân tạo.

Mọi chất phụ gia thực phẩm phải được Bộ Y tế chấp thuận sau một quá trình đánh giá mức độ an toàn hết sức nghiêm ngặt. Chất phụ gia phải được giới hạn ở mức vừa đủ để có thể bảo quản thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong mục thành phần cấu tạo theo tên nhóm và mã số quốc tế hoặc tên hóa học, chẳng hạn như chất điều vị (621 hoặc mononatri glutamat). Một số chất phụ gia phổ biến bao gồm chất chuyển thể sữa, chất điều vị, chất bảo quản, axit thựcphẩm, màu thực phẩm và men.

Chia sẻ
Từ khóa: